Match Center

O αυτοέλεγχος των ΚΑΕ θα…«ζυγίσει» το πραγματικό βάρος του επαγγελματικού μπάσκετ

Αν υπάρξουν ΚΑΕ που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους φακέλους τους, θα έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δευτεροβάθμια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ.

Έναν χρόνο, πριν, το καλοκαίρι του 2020, ο ΕΣΑΚΕ και ομόφωνα τα μέλη-ομάδες που απαρτίζουν την διοίκηση του συνεταιρισμού αποφάσισαν ομόφωνα, τον αυτοέλεγχο τα «του οίκου» τους, σε μια άτυπη επιχείρηση αυτοκάθαρσης των ανωνύμων εταιριών στο επαγγελματικό μπάσκετ. Ουσιαστικά, οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες και οι εκπρόσωποι των ΚΑΕ συμφώνησαν στα κριτήρια που έθεσαν για τον έλεγχο τους, ώστε να εγκρίνεται ή όχι η συμμετοχή τους σε κάθε επόμενο πρωτάθλημα της Basket League, εφόσον τα πληρούν κατά γράμμα και να λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησης τους. Ουσιαστικά, η πενταμελής, πρωτοβάθμια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ, αποτελούμενη από τους κ. Γαλατσόπουλο, Δουβή, Πανταζόπουλο, Μέλη και έναν οικονομολόγο, δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά θα πράξει όλη την διαδικασία προετοιμασίας για την πληρότητα ή μη των φακέλων των ΚΑΕ που θα διαβιβαστούν, εν συνεχεία στην ΕΕΑ.

Χρονικά, η διαδικασία έχει ως εξής: Σήμερα τα μεσάνυχτα, εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων από τις 11 ΚΑΕ που έχουν εξασφαλίσει αγωνιστικά την συμμετοχή τους στο επόμενο πρωτάθλημα της Basket League. H κατάθεση των φακέλων, δεν σχετίζεται με την πληρότητα τους ή όχι στα δικαιολογητικά που υπαγορεύουν τα κριτήρια που αποφασίσθηκαν πέρυσι. Αυτό το στοιχείο της εξέτασης των φακέλων είναι και το κύριο αντικείμενο εργασίας της επιτροπής. Δεν πρόκειται να δοθεί χρονική παράταση κατάθεσης.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, η πρωτοβάθμια επιτροπή, θα πρέπει να εκδώσει πόρισμα εξέτασης κάθε φακέλου και να το παρουσιάσει στο διοικητικό συμβούλιο, κάνοντας και τις ανάλογες εισηγήσεις για την έγκριση αδειοδότησης ή όχι σε κάθε ΚΑΕ. Αν, υπάρξουν αρνητικές εισηγήσεις λόγω έλλειψης στοιχειών και ενώ στο διάστημα των 15 ημερών που μεσολαβούν, υπάρξει επικοινωνία με την ΚΑΕ που αντιμετωπίζει πρόβλημα να το τακτοποιήσει έως τις 30/6, δίνεται η δυνατότητα στην όποια ομάδα δεν τα καταφέρει να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ. Η νέα χρονική προθεσμία απόφασης της δευτεροβάθμιας, είναι μια εβδομάδα.

Συνεπώς, μέχρι τις 8 Ιουλίου, θα είναι ξεκάθαρο το τοπίο των συμμετοχών. Αν, δηλαδή, θα είναι 11, όπως κρίθηκε αγωνιστικά την προηγούμενη περίοδο ή λιγότερες με τα εξωγηπεδικά και λίαν απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής. Μετά την γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής, αν χρειαστεί να συνεδριάσει για μια ή περισσότερες ΚΑΕ, οι φάκελοι θα μεταβιβαστούν στην ΕΕΑ που θα εκδώσει τα πιστοποιητικά, κάνοντας ταυτοποίηση των στοιχειών. Για τις δυο ομάδες που θα προαχθούν από την Α2 κατηγορία, θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια, αλλά επειδή το πρωτάθλημα είναι ακόμα σε εξέλιξη, υπάρχουν, εύλογα, άλλες χρονικές προθεσμίες.

Τα δυο κριτήρια υψηλής δυσκολίας για την πλήρωση τους, είναι: Η απόλυτη τακτοποίηση οικονομικών οφειλών της προηγούμενης σεζόν, είτε με την εξόφληση παικτών και μελών προπονητικού επιτελείου, είτε με υπογεγραμμένους διακανονισμούς από οφειλέτες και οφειλούμενους. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 80.000 ευρώ στον ΕΣΑΚΕ και η οποία μπορεί να επιστραφεί στο τέλος της επόμενης περιόδου. Σημειωτέον, ότι υπάρχει κατατεθειμένη στην ΕΕΑ, η εγγυητική επιστολή, ύψους 60.000 ευρώ. Δηλαδή, με την νέα εγγυητική επιστολή κάθε ΚΑΕ, αυξάνεται ο «κουμπαράς» κάθε ομάδας για να «αντέξει» πιθανές νέες οφειλές παικτών ή προπονητών που θα τις διεκδικήσουν μέσω προσφυγών. Μέχρι τώρα, κάθε έκπτωση εγγυητικής επιστολής γινόταν στην ΕΕΑ και η ομάδα θα έπρεπε να αναπληρώσει το ποσό συνολικά ή μερικώς, ενώ αυξάνεται η εξασφάλιση των οοφειλούμενων σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότητας από το συνολικό ποσό των 140 χιλ. ευρώ.

Στο θέμα των διακανονισμών για όσες ομάδες δεν είναι «καθαρές» από την προηγούμενη σεζόν στην εκπλήρωση των συμβολαίων που υπέγραψαν, ο ΕΣΑΚΕ και η πρωτοβάθμια επιτροπή, δίνουν την μέγιστη βαρύτητα και δεν πρόκειται να δεχτούν προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις των ΚΑΕ για την τακτοποίηση παρελθόντων χρεών, με το σκεπτικό ότι στην επόμενη περίοδο, έχει εξασφαλιστεί η αύξηση των εσόδων από τον ΟΠΑΠ, όπως έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του συνεταιρισμού και στα τέλη της προηγούμενης σεζόν (μερίδιο από τον ΟΠΑΠ και τις άλλες στοιχηματικές εταιρίες έλαβαν οι ΠΑΕ και τα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν ομάδες γυναικών μπάσκετ).

Συνεπώς, δίνεται η οικονομική δυνατότητα σε κάθε ΚΑΕ που έχει οικονομικές εκκρεμότητες να τις μετακυλίσει χρονικά και να τις συνυπολογίσει λογιστικά στον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου, εξοφλώντας πλήρως και έχοντας μικρότερο διαθέσιμο ποσό από τα έκτακτα έσοδα (εκτός των τηλεοπτικών εσόδων και της κεντρικής χορηγίας του πρωταθλήματος).

Σε αυτό το σημείο, ο συνεταρισμός θα μετρήσεις τις δυνάμεις αξιοπιστίας, φερεγγυότητας και πραγματικής οικονομικής αντοχής για την θέση κάθε ομάδας στο επαγγελματικό μπάσκετ. Αν, του χρόνου, οι συμμετέχουσες ομάδες στην Basket League, δεν είναι 13, όπως έχει προγραμματισθεί στην προκήρυξη που θα γίνει, το «πλήγμα» θα είναι μεγάλο και το επαγγελματικό μπάσκετ, εφόσον μετρηθεί, θα βρεθεί…ελλειποβαρές.


Σχολιασμός

Γράψτε το σχόλιό σας

Δείτε Επίσης