ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.novasports.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.novasports.gr,υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.novasports.gr αποτελούν ιδιοκτησία της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. (Λεωφόρος Αθηνών 106, Αθήνα, 104 42) και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση.

Το novasports.gr, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.novasports.gr.

1. ΕΓΓΡΑΦH ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (όνομα, επίθετο, email), ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες προσωποποιημένης ενημέρωσης που παρέχονται μέσω του ιστότοπου novasports.gr βάση των προτιμήσεων του.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη γίνεται σύμφωνα με το νόμο και όπου απαιτείται κατόπιν συγκατάθεσης  του. Ο χρήστης που θα υποβάλλει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, email), θα πρέπει να μελετήσει με προσοχή από την Ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας  μας.

Για την καλύτερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είναι απαραίτητη η ακριβή, ορθή και αληθή συμπλήρωση των στοιχείων και η μεταγενέστερη ενημέρωση τους σε περίπτωση αλλαγής. Για λόγους ασφάλειας, η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή ψευδούς καταγραφής στοιχείων από χρήστη, να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο χρήστη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου novasports.gr.

Μετά την εγγραφή του ο χρήστης αποκτά το ατομικό του όνομα χρήστη και συνθηματικό (password). Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού με σκοπό τη πρόσβαση στις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου novasports.gr υπηρεσίες από οποιονδήποτε τρίτο.

2. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του novasports.gr διατίθεται στους χρήστες του ιστοτόπου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, αναμετάδοση, ή με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή εκτύπωση στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του χρήστη του ιστοτόπου novasports.gr, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μη νόμιμο τρόπο.

Ο ιστότοπος novasports.gr αποτελεί ιδιοκτησία της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.. Eιδικότερα, το λογισμικό υλικό και ο σχεδιασμός του ιστοτόπου ενσωματώνουν τις ιδέες της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  και ακολούθως αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. διατηρεί όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης των παρεχομένων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό του ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα, τίτλους και επωνυμίες καθώς και το λογισμικό και πηγαίο κώδικα του novasports.gr

O χρήστης παρέχει στην NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και αναμεταδίδει, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το περιεχόμενο που αυτός υποβάλλει ή διαθέτει (σε chat fora, bulletin boards, προσωπικό ημερολόγιο, η μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρασχεθεί από την NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. στο μέλλον) για αναμετάδοση. Σχετικά με το ως άνω περιεχόμενο η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Αντίθετα ο χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει το οποιοδήποτε δικαίωμα, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης φύσεως, τρίτου.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα προκύψει από την εισαγωγή (download) λογισμικού ή άλλου υλικού κατά τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον χρήστη.

Ο χρήστης υποχρεούται να μην εισάγει, μεταδίδει η με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιεύει μέσω του ιστοτόπου novasports.gr προσβλητικό δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άλλως μη νόμιμο περιεχόμενο. Επίσης οφείλει να μην χρησιμοποιεί υβριστική ή απειλητική φρασεολογία, να μην διακόπτει τις διάφορες συζητήσεις με επαναληπτικά ή μη ουσιαστικού περιεχομένου μηνύματα και να μην στέλνει πολλαπλά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς προηγούμενη συναίνεση των ληπτών (“spam”).  

Η πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου θα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί εισαγωγή, μετάδοση ή δημοσίευση περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό λόγω του ότι εμπεριέχει ρατσιστικά σχόλια, σχόλια που θίγουν το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη θρησκεία, την καταγωγή, τις ειδικές ανάγκες ατόμων, κ.α.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη από τρίτους καθώς και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες όρους όταν και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Υποχρεούται όμως να ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες για κάθε σχετική τροποποίηση. Εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας μετά την σχετική ενημέρωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την εν λόγω τροποποίηση.

4. ΕΥΘΥΝΗ

Ο χρήστης των υπηρεσιών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες του ιστότοπου novasports.gr έχουν κυρίως ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ χαρακτήρα, με έμφαση σε γεγονότα που αφορούν τον αθλητικό χώρο.  Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Η εταιρεία δεν υιοθετεί και δεν ασπάζεται καμία εκ των απόψεων, δημοσιευμάτων, σχολίων κλπ που αναρτώνται στον ιστότοπο novasports.gr. Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη από τη χρήση του ιστότοπου novasports.gr ή και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή της κάθε υπηρεσίας ή της μετάδοσης αυτής, την ύπαρξη ιού, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και την επεξεργασία αυτών.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  παρέχει το δικαίωμα σε ιστοτόπους που δεν ανήκουν ή δεν διαχειρίζονται από την ίδια να δημιουργούν links στον ιστότοπο novasports.gr με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφη συναίνεση της NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A..  Στις περιπτώσεις αυτές η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A.  δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών ή των προιόντων που ενδεχομένως διαθέτουν.

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες (π.χ. δημοσιεύσεις, σχόλια, κριτικές κλπ) των χρηστών του novasports.gr

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνος επεξεργασίας καταχωρεί και συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και  χρήστης με την είσοδο του στην ιστοσελίδα novasports.gr παρέχει τη συγκατάθεση του για τη συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

5. ΔΙΑΚΟΠΗ

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων από τον χρήστη να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο χρήστη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου novasports.gr.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤEΟ ΔIΚΑΙΟ-ΑΡΜOΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΑ

Για την λύση οποιασδήποτε διαφοράς, σχετικής με την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση επικοινωνείτε με e-mail στο info@novasports.gr

7. Newsletter

Στα πλαίσια των υπηρεσιών της www.novasports.gr, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το όνομα και το επώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα στο ίδιο το newletter που του αποστέλλεται. To e-mail διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή  μέχρι την ανάκλησή της συγκατάθεσης από το χρήστη μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και δεν διαβιβάζεται σε τρίτους. Σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, όπως το e -mail σας, στην ιστοσελίδα https://nova.gr/politikes-oroi/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon.

8. Πολιτική Cookies

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA S.M.S.A. τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.novasports.gr. Σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, στην ιστοσελίδα μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. NOVA M.A.E.)

ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 104 42

ΤΗΛ: 210-6158000, E-MAIL: info@novasports.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NOVA M.A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “UNITED GROUP OF COMPANIES”

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΩΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): NOVA M.A.E.