ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανώνυμες στατιστικές που επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με τη χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στο Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας (δικά μας και τρίτων προμηθευτών);

Αποθήκευση και πρόσβαση πληροφοριών Η αποθήκευση πληροφοριών ή η πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή σας, όπως τα διαφημιστικά αναγνωριστικά, τα αναγνωριστικά συσκευών, τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες.

Εξατομίκευση

Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως, το περιεχόμενο του ιστότοπου ή της εφαρμογής χρησιμοποιείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, που ενημερώνουμε τη μελλοντική επιλογή διαφημίσεων ή/και περιεχομένου.

Επιλογή, παράδοση και αναφορά διαφημίσεων

Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, για την επιλογή και τη διανομή διαφημίσεων σε εσάς, καθώς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω διαφημίσεων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας για την επιλογή διαφημίσεων, η επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος των διαφημίσεων που προβλήθηκαν, τη συχνότητα εμφάνισής τους, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκαν και το εάν προβήκατε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη διαφήμιση (π.χ. εάν έγινε κλικ στη διαφήμιση ή εάν πραγματοποιήθηκε κάποια αγορά). Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση διαφημίσεων ή/και περιεχομένου σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.

Επιλογή, παράδοση και αναφορά περιεχομένου

Η συλλογή πληροφοριών και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες για την επιλογή και την παράδοση περιεχομένου για εσάς και την αξιολόγηση της παράδοσης και της αποτελεσματικότητας του εν λόγω περιεχομένου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση ήδη συλλεχθεισών πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών για την επιλογή περιεχομένου, την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το είδος του περιεχομένου που προβλήθηκε, τη συχνότητα και τη διάρκεια εμφάνισής του, τον χρόνο και το περιβάλλον όπου εμφανίστηκε και το εάν προβήκατε εσείς σε κάποια ενέργεια σχετικά με το περιεχόμενο, όπως εάν κάνατε κλικ στο περιεχόμενο. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, η οποία είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.

Αξιολόγηση

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση περιεχομένου από εσάς και ο συνδυασμός τους με ήδη συλλεχθείσες πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση, κατανόηση και αναφορά της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει την εξατομίκευση, τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς, για τη μεταγενέστερη εξατομίκευση περιεχομένου ή/και διαφημίσεων σχετικά με εσάς σε άλλα περιβάλλοντα, δηλ. σε μια άλλη συσκευή, όπως σε ιστότοπους ή εφαρμογές, με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές στη φόρμα ρυθμίσεων συναίνεσης των χρηστών Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Οδηγίες διαχείρισης cookies ανά φυλλομετρητή (browser)

Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail: info@nova.gr ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (data.privacy@nova.gr). Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dpo@nova.gr

Στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστοχώρου μας

Για την στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοχώρου, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ανάλυσης ιστοχώρων Matomo (πρώην: Piwik), το οποίο χρησιμοποιεί cookies και JavaScript για τη συλλογή πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας, το σύστημά μας, καταγράφει ανωνυμοποιημένα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του επισκέπτη.


Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αξιολογούνται αποκλειστικά σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server) που διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο η Nova.

Η στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστοχώρου μας από τους επισκέπτες μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση του. Η αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνουμε μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων στοιχείων του ιστοχώρου μας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστοχώρο μας και τη φιλικότητά τους προς τον χρήστη. 
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή των δεδομένων. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές για να αρνηθείτε την καταγραφή δεδομένων από τον ιστοχώρο μας:

1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση do-not-track. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή, ο ιστοχώρος μας δεν θα αποθηκεύει δεδομένα που σχετίζονται με εσάς. 

Σημείωση: Η εντολή do-not-track ισχύει γενικά μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο ενεργοποιήσατε τη ρύθμιση. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές / προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά την επιλογή do-not-track σε όλες τις σχετικές συσκευές.

2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξαίρεσης (opt-out). Κάντε κλικ στο παρακάτω πλαίσιο επιλογής για να διακόψετε την καταγραφή δεδομένων ή να την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το πλαίσιο επιλογής είναι απενεργοποιημένο, ο ιστοχώρος μας δεν θα αποθηκεύει δεδομένα για εσάς. 

Σημείωση: Για την εξαίρεση, πρέπει να αποθηκεύσουμε ένα ειδικό cookie αναγνώρισης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Εάν το διαγράψετε ή χρησιμοποιήσετε άλλο υπολογιστή / πρόγραμμα περιήγησης, θα χρειαστεί να ανακαλέσετε ξανά την εγγραφή δεδομένων σε αυτήν τη σελίδα.
 

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 12/06/2020. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.