Κάλεσμα στους παλιούς μετόχους για ΑΜΚ στον ΟΦΗ

Κάλεσμα για βοήθεια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΟΦΗ, απευθύνει στους παλιότερους μετόχους της η κρητική ΠΑΕ.
Δημοσίευση: 13/01/2014 - 14:43

Κάλεσμα για βοήθεια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΟΦΗ, απευθύνει στους παλιότερους μετόχους της η κρητική ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι συνεχίζεται κανονικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το Δ.Σ. και ενέκρινε η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 του καταστατικού και καλεί αρχικά τους παλιούς μετόχους να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως είναι γνωστό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.980.000?) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων και οποιασδήποτε οφειλής προς μετόχους ή τρίτους εφόσον το επιθυμούν και έκδοση 1.650.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστης , οι οποίες θα διατεθούν προς 1,34? για την κάλυψη της αξίας των μετοχών που εκ του νόμου θα παραχωρηθούν στον Α.Σ. Ο.Φ.Η.

Δικαίωμα στην αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι και 05-04-2014.

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους  και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα  ALPHA BANK, και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 667-00-2002-00893, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους».