Συνεργασία Forthnet με Migato!

Με στόχο την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών της αναγκών, η εταιρεία Migato προχώρησε σε συνεργασία με τη Forthnet υλοποιώντας την υπηρεσία MPLS Professional σε όλα τα σημεία λιανικής της Migato.
Δημοσίευση: 09/04/2014 - 17:00

Με στόχο την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών της αναγκών, η εταιρεία Migato προχώρησε σε συνεργασία με τη Forthnet υλοποιώντας την υπηρεσία MPLS Professional σε όλα τα σημεία λιανικής της Migato.

Στο πλαίσιο του έργου συνδέθηκε το δίκτυο καταστημάτων 80 σημείων της Migato με το κεντρικό κτήριο της διοίκησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μεταφορά δεδομένων και φωνής. Η λύση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασίζεται σε τεχνολογία MPLS η οποία διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της επικοινωνίας των διασυνδεδεμένων σημείων. Παράλληλα, ο ενιαίος λογαριασμός για τις παρεχόμενες συνδυαστικές υπηρεσίες βοηθάει τόσο στην καλύτερη οργάνωση της εταιρείας όσο και στη μείωση του λειτουργικού της κόστους. Επιπλέον, η Forthnet παρέχει στα κεντρικά της Migato υπηρεσίες Internet και τηλεφωνίας μέσω οπτικής ίνας ενώ ταυτόχρονα παρέχεται SLA υψηλής διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του δικτύου.

Εκεί όπου απαιτείται η διασύνδεση πολλαπλών σημείων, η απευθείας  επικοινωνία των σημείων μεταξύ τους και η διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, η υπηρεσία MPLS αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. H Forthnet παρέχει σε εταιρείες ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών, datacenter και cloud που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω των διαφορετικών επαγγελματικών υπηρεσιών που διαθέτει.