Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο

Η Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων συγκαλεί άμεσα διοικητικό συμβούλιο, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών της, μετά από σωρεία σημερινών δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην αφαίρεση των αγώνων από τη χώρα μας.
Δημοσίευση: 28/01/2011 - 20:41
Η Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων συγκαλεί άμεσα διοικητικό συμβούλιο, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών της, μετά από σωρεία σημερινών δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην αφαίρεση των αγώνων από τη χώρα μας.

«Και αυτό παρά την έως τώρα απουσία επίσημης ενημέρωσης από τη ΔΕΜΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση της ΟΕΜΑ και προσθέτει: «Η οργανωτική επιτροπή είχε ως αποστολή την επιτυχημένη τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων. Η δέσμευση αυτή βασιζόταν σε σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών δράσεων εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εξορθολογισμένου προϋπολογισμού».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ΟΕΜΑ Βόλος 2013: «Η αναγνώριση της προόδου των εργασιών της ΟΕΜΑ, αλλά και η συνέπεια της τήρησης των συμφωνηθέντων πλάνων από τη ΔΕΜΑ ήταν δεδομένη. Είχε ήδη αναγνωριστεί με αναλυτικές περιγραφές, μέσω αλληλογραφίας και δελτίων Τύπου που είχαν δημοσιευτεί μετά τις επίσημες, τακτικές επισκέψεις της τελευταίας και των αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών της».