Σημαντική η επίδραση της Σούπερ Λίγκας στην ελληνική οικονομία

Σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ η Σούπερ Λίγκα εκπόνησε μελέτη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας, παρά την οικονομική κρίση, η συνολική επίδρασή της στην ελληνική οικονομία παραμένει σημαντική.
Δημοσίευση: 11/02/2014 - 18:32
Σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ η Σούπερ Λίγκα εκπόνησε μελέτη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας, παρά την οικονομική κρίση, η συνολική επίδρασή της στην ελληνική οικονομία παραμένει σημαντική.

H διοργανώτρια Αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.  εκπόνησαν μελέτη στην οποί παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για την εξέλιξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, αναλύονται επιχειρηματικά μοντέλα και καλές πρακτικές από συλλόγους του εξωτερικού, εκτιμάται η συνολική συνεισφορά της Σούπερ Λίγκας στην ελληνική οικονομία, ενώ επιπλέον διατυπώνονται προτάσεις στην κατεύθυνση εξασφάλισης της βιωσιμότητας και ανάπτυξης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Η ίδια έρευνα παρουσιάζει την ανάλυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού και άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και αναδεικνύει διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις, οι οποίες εφόσον αντιμετωπιστούν, θα βελτιώσουν την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στη μελέτη εκτιμήθηκε και η συνολική επίδραση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (Σούπερ Λίγκα) στην εθνική οικονομία. Η εκτίμηση της επίδρασης λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν στην οικονομία από την τελική ζήτηση για το ποδοσφαιρικό θέαμα της Σούπερ Λίγκας («πυρήνας») και για προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό, όπως τυχερά παιχνίδια, τηλεοπτικές μεταδόσεις, αθλητική ενημέρωση, διαφήμιση, εστίαση και ένδυση («οικοσύστημα»).


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, ο «πυρήνας» δραστηριοτήτων της (εισιτήρια και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις), δημιουργεί πάνω από ?180 εκατ. σε όρους ΑΕΠ, ενώ σημαντικά υψηλότερη είναι η επίδραση στο ΑΕΠ (?2,1 δισεκ.) από τη δραστηριότητα στο «οικοσύστημα» των ΠΑΕ. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάται σε περισσότερες από 40 χιλ. θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη Σούπερ Λίγκα προσφέρουν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά σχεδόν ?550 εκατ. έσοδα στο κράτος από φόρους και εργοδοτικές εισφορές.

Η εξέταση της διάρθρωσης των εσόδων των ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ αναδεικνύει το γεγονός ότι η κατανομή των εσόδων των μεγαλύτερων ΠΑΕ, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αρκετά πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η τυπική ΠΑΕ ωστόσο έχει υψηλή εξάρτηση από τα έσοδα που προέρχονται από τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η συμμετοχή των εμπορικών εσόδων είναι περιορισμένη.

Αν και ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εισπράξεων από εισιτήρια αποδίδεται σε τρίτους φορείς, η πώληση εισιτηρίων (περίπου 20% των συνολικών εσόδων) αποτελεί αρκετά σημαντική πηγή εσόδων για τις ΠΑΕ.
Ο αριθμός των εισιτηρίων μετά από τη σημαντική άνοδο που παρουσίασε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 υποχώρησε την αγωνιστική περίοδο 2012/13 κατά 38% σε σχέση με τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε την περίοδο 2008/2009, παραμένοντας όμως υψηλότερος από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Περισσότερο από το 50% των εισιτηρίων στη Σούπερ Λίγκα το 2012/13 συγκεντρώθηκε από τρεις ομάδες, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται μόνο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα/ Όπως προκύπτει από τη μελέτη, οι ΠΑΕ-Μέλη της διοργανώτριας εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αμοιβών και εξόδων προσωπικού ως προς τα συνολικά έσοδα (93% το 2011), με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη να διαμορφώνεται σε 65% το 2011 και να περιορίζεται σε 61% το 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στροφή των ΠΑΕ στους Έλληνες ή γηγενείς ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομών Παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, οι προοπτικές της Σούπερ Λίγκας στην Ελλάδα είναι θετικές.  Σε αυτό θα συμβάλλουν η εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων στα οποία θα τίθενται ξεκάθαροι στόχοι και στρατηγικές για κάθε ΠΑΕ, δίνοντας κατ' αρχήν έμφαση στην αποτελεσματική οργανωτική δομή και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

Επίσης, η ανάπτυξη τμημάτων υποδομών και η ορθολογική οικονομική διαχείριση, με σκοπό τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΠΑΕ και η οικονομική τους βιωσιμότητα και τέλος σε επόμενο στάδιο, το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να προβλέπει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (συστήματα διαχείρισης δεδομένων αγώνων, CRM, αξιοποίηση κινητών εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων) και ανάπτυξη μίας αποδοτικής εμπορικής πολιτικής, με στόχο να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (δημοφιλές άθλημα με πιστό κοινό) και να εκμεταλλευθούν οι ΠΑΕ τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική μελέτη εδώ