Ξεπεράστηκε το πρόβλημα για την υπογειοποίηση

Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των έργων υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δημοσίευση: 16/10/2019 - 13:22
Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των έργων υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ανάδοχος εταιρία προχώρησε σε επανορθωτικά μέτρα στον φάκελο του έργου και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έδωσε τη σχετική έγκριση, εξουσιοδοτώντας η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η σχετική απόφαση:

«Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει

A) Την έγκριση των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, ως επαρκή.

B) Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ INTRAKAT με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 45,10% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 8.142.737,22 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Γ) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού».