Γενική συνέλευση στον Ερασιτέχνη

Στις 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.
Δημοσίευση: 10/03/2014 - 13:04

Στις 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση: «Σε συνέχεια της από 12/01/2014 Έκτακτης  Γεν. Συνέλευσης των Μελών του Ομίλου προσκαλείστε στις 22/3/2014 και ώρα 12:00, στο γήπεδο Απ. Νικολαϊδης (θύρα 7), προς ολοκλήρωση της 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού που προέβλεπε ότι για την εγγραφή νέου μέλους ο προτεινόμενος έπρεπε να έχει όλες τις απαιτούμενες από το Νόμο και Καταστατικό προυποθέσεις και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις αυτών και όφειλε να συνυποβάλλει και τα σχετικά πιστοποιητικά .

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού που προέβλεπε ότι η διοίκηση του Σωματείου αποτελείται υπό δεκαπενταμελές(15) Συμβούλιο .

Τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού που προέβλεπε ότι δεκαπέντε (15) ημέρες προ πάσης Γ.Σ. αποστέλλεται προς τα μέλη μέσω επιστολής πρόσκληση, δημοσιευομένης άμα εις τον Τύπον σχετικής ανακοίνωσης , περί του τόπου , χρόνου αυτής και συζητητέων θεμάτων .

Διάφορα Θέματα .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει, σύμφωνα με το Καταστατικό, στις 29 Μαρτίου 2014  ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά την ημερομηνία αυτή η Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη, που έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Παρακαλούνται τα τακτικά ταμειακώς ενημερωμένη μέλη να δώσουν το παρόν στην πρώτη συνέλευση προκειμένου να συμπληρωθεί η απαιτούμενη, βάση του καταστατικού, απαρτία».