Σχολές διαιτησίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης διαδοχικά σε Αθήνα και Πάτρα

Η ανάγκη για νέους διαιτητές παραμένει μεγάλη στο άθλημα κι έτσι η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης θα οργανώσει δύο σχολές διαιτησίας από τον εναρκτήριο μήνα της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016.
Δημοσίευση: 16/08/2015 - 19:43
Η ανάγκη για νέους διαιτητές παραμένει μεγάλη στο άθλημα κι έτσι η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης θα οργανώσει δύο σχολές διαιτησίας από τον εναρκτήριο μήνα της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016. Η πρώτη θα γίνει στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα 4,5 και 6 Σεπτεμβρίου και μία εβδομάδα μετά θ’ ακολουθήσει αυτή της Πάτρας και συγκεκριμένα το τριήμερο 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έχει προκηρύξει τις δύο εκδηλώσεις, ελπίζει σε ικανοποιητικό ενδιαφέρον από φίλους του αθλήματος και περιμένει τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 28 Αυγούστου και τις 4 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Δικαιούνται να πάρουν μέρος άτομα, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 3 παραγρ. 1 του Νόμου 2725/99.

Η σχολή διαιτησίας της Αθήνας θα λάβει χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις της, όπως και παράβολο των 10 ευρώ. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι συνολικά 12.

Την Παρασκευή από τις 17:30 έως τις 21:00 θα παρουσιαστεί ο κανονισμός διαιτησίας. Το Σάββατο θα παρατεθούν ο κανονισμός διεθνών διοργανώσεων στις ώρες 15:00-17:30 και ο κανονισμός διαιτησίας μαζί με τις οδηγίες διεύθυνσης αγώνα στις ώρες 18:30- 20:30. Την Κυριακή από τις 10:00 μέχρι τις 11:00 θα γίνει σύνοψη των θεμάτων και θα λυθούν απορίες για ν’ ακολουθήσουν οι εξετάσεις. Από τις 11:00 μέχρι τις 12:00 οι γραπτές και από τις 12:30 έως τις 14:30 οι πρακτικές.

Η σχολή διαιτησίας της Πάτρας θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και την αίθουσα Τοπικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας (διεύθυνση Πατρών Κλάους 93 και Ρίτσου). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία της Τ.Ε. (διεύθυνση η προαναφερόμενη, τηλέφωνο 2610-335141) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μαζί φυσικά κι εδώ με την υπεύθυνη δήλωση και το παράβολο των 10 ευρώ.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα οι ώρες λειτουργίας της σχολής θα είναι συνολικά 13. Το πρόγραμμα προβλέπει αντίστοιχα μαθήματα, την Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 21:00, το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 13:00 και από τις 16:00 έως τις 19:00 και την Κυριακή από τις 9:00 έως τις 13:00. Την τελευταία ημέρα θα διεξαχθούν φυσικά και οι γραπτές και πρακτικές εξετάσεις.

Η ομοσπονδία σημειώνει ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου της σχολής, όσοι υποψήφιοι απουσιάσουν άνω του 1/3 των ωρών διδασκαλίας θα απορριφθούν. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θ’ ανακηρυχθούν επίσημοι διαιτητές και θα ενταχθούν στην κατηγορία των Δόκιμων, όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας www.httf.gr και την ενότητα των ανακοινώσεων μαζί με την αίτηση υποψηφίου διαιτητή και την υπεύθυνη δήλωση. Επίσης στην ιστοσελίδα και στην ενότητα Πληροφορίες-Κανονισμοί είναι αναρτημένη η ύλη της σχολής διαιτησίας (Κανονισμός παιδιάς-Κανονισμός διεθνών διοργανώσεων-Κανονισμός διαιτησίας).