Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημοσίευση: 21/06/2019 - 06:00

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)».


Διαβάστε όλο το θέμα στο Workenter.gr