Δωρεάν εξειδίκευση στις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

Δημοσίευση: 13/08/2019 - 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το νέο πρόγραμμα αφορά τις Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες.


Διαβάστε όλο το θέμα στο Workenter.gr