Προσλήψεις, τώρα, για αποφοίτους Γυμνασίου και Δημοτικού (LINKS)

Δημοσίευση: 17/08/2019 - 13:40

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).  Αυτά είναι:


Διαβάστε όλο το θέμα στο Workenter.gr