Εξειδίκευση σε Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακό και Χωρικό Σχεδιασμό

Δημοσίευση: 17/08/2019 - 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που αφορά την Διαχείριση Έργων, τον Συγκοινωνιακό και Χωρικό Σχεδιασμό. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:


Διαβάστε όλο το θέμα στο Workenter.gr