Τα πάνω-κάτω στη φορολογική διοίκηση το 2013

Τα «πάνω κάτω» ήλθαν στη φορολογική διοίκηση το 2013, καθώς συρρικνώθηκε ο αριθμός των εφοριών έκλεισαν πολλά τμήματα, επήλθαν διοικητικές ανακατατάξεις και άλλαξε η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού.
Δημοσίευση: 02/02/2014 - 11:00

Τα «πάνω κάτω» ήλθαν στη φορολογική διοίκηση το 2013, καθώς συρρικνώθηκε ο αριθμός των εφοριών έκλεισαν πολλά τμήματα, επήλθαν διοικητικές ανακατατάξεις και άλλαξε η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απολογιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποτυπώνουν τις εν λόγω αλλαγές και αναδεικνύουν τους τομείς που δόθηκε μεγαλύτερο βάρος. Σύμφωνα με αυτά το 2013:

72 ΔΟΥ είχαν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013 αναστείλει τη λειτουργία τους.

29 ΔΟΥ Α' τάξης συγχωνεύτηκαν με άλλες ΔΟΥ Α' τάξης στον ίδιο νομό.

28 ΔΟΥ Β' τάξης που ανέστειλαν τη λειτουργία τους οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν σε ΔΟΥ Α' τάξης.

1 ΔΟΥ Β' τάξης που ανέστειλε τη λειτουργία της οι αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν σε άλλη ΔΟΥ Β' τάξης.

156 νέοι ελεγκτές προσλήφθηκαν μέσα σε 12 μήνες.

52 άτομα στελέχωναν την επιχειρησιακή μονάδα είσπραξης.

105 ελεγκτές και επόπτες τοποθετήθηκαν στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων.

116 ελεγκτές και επόπτες τοποθετήθηκαν στη ΔΟΥ Μεγάλου Πλούτου.

Σημειώνεται πως από τις 31 Οκτωβρίου 2013 οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στο ΦΠΑ και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους πέρασαν από το ΣΔΟΕ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: www.news.gr