Έρχεται Σχολή Επαγγελμάτων Κηδείας!

Σχολή Τελετών Επαγγελμάτων Κηδείας επιθυμεί να δημιουργήσει το Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών Ελλάδος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελευθερία" της Λάρισας και γι αυτό το θέμα προβλέπεται συνάντηση με τους αρμόδιους των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας.
Δημοσίευση: 26/01/2014 - 13:00

Σχολή Τελετών Επαγγελμάτων Κηδείας επιθυμεί να δημιουργήσει το Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών Ελλάδος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελευθερία" της Λάρισας και γι αυτό το θέμα προβλέπεται συνάντηση με τους αρμόδιους των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας.

Στο άρθρο φιλοξενούνται δηλώσεις του προέδρου του Σωματείου Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών κ. Παναγιώτου ο οποίος αναφέρει ότι πρέπει "να υπάρχουν στο χώρο αυτό μόνο άνθρωποι που μπορούν να κάνουν με τον απαραίτητο επαγγελματισμό τη δουλειά τους, σε μια τόσο ιδαίτερη στιγμή πόνου".

Στο δημοσίευμα αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η πρόταση έχει προωθηθεί στα υπουργεία Παιδείας και Υγείας ενώ οι επαγγελματίες του χώρου ευελπιστούν να λειτουργήσει ως ειδικότητα σε κάποιο ΙΕΚ και γι' αυτό το λόγο έχουν εκπονήσει αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται καθώς και την πιστοποίηση όσων αποφοιτήσουν.

Μεταξύ των μαθημάτων που θα διδάσκονται, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας των ιδιοκτητών γραφείων τελετών στην εφημερίδα "Ελευθερία", είναι τα ακόλουθα:

1.Ανατομία

2.Δίκαιο ταφής

3.Ψυχολογία

4.Βιολογία

5.Ιστορία κηδείας

6.Κοινωνιολογία κηδείας

7.Λογιστικά

8. Κανόνες υγιεινής

9. Σκηνοθεσία και πρακτικές

10. Συμβουλευτική δύναμη κ.α.

Με βάση τα μαθήματα που προτείνονται αναμένεται να διδάξουν στη σχολή ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, βιολόγοι κ.α. Όσοι φοιτήσουν στη σχολή θα πιστοποιούνται για τις γνώσεις τους όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες ειδικότητες των ΙΕΚ και ακολούθως θα εξασκούν το επάγγελμά τους.

Η δημιουργία Σχολής Τελετών Επαγγελματικών Κηδείας θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω χώρο που έως τώρα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να ασχοληθεί εκδίδοντας απλά μια άδεια λειτουργίας γραφείου τελετών. Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτου στην "Ελευθερία" υπάρχουν άτομα που δεν δείχνουν τον απαραίτητο επαγγελματισμό και γι αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να εκπαιδευτούν "'ωστε να ανταποκριθούν τα μέγιστα σε αυτή τη δύσκολη και ιερή στιγμή".

Πηγή: www.news.gr