Τρόικα : Άλλο το πλεόνασμα του '13, άλλο το κενό του '14

Να αποσυνδέσουν τις δημοσιονομικές επιδόσεις του 2013 με αυτές του 2014 και να καταδείξουν πως το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 δεν αρκεί από μόνο του για να οδηγήσει στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2014 θα επιχειρήσουν οι επικεφαλής της τρόικας από την προσεχή Δευτέρα 24 Φεβρουάριου.
Δημοσίευση: 19/02/2014 - 11:00

Να αποσυνδέσουν τις δημοσιονομικές επιδόσεις του 2013 με αυτές του 2014 και να καταδείξουν πως το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 δεν αρκεί από μόνο του για να οδηγήσει στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2014 θα επιχειρήσουν οι επικεφαλής της τρόικας από την προσεχή Δευτέρα 24 Φεβρουάριου.

Οι κ.κ. Ματίας Μορς (ΕΕ), Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) και Πόουλ Τόμσεν (ΔΝΤ) θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση για το δημοσιονομικό κενό μέχρι το Eurogroup του Μαρτίου που θα διεξαχθεί στις 10 του μηνός, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν γνώμη στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η εντολή που έχουν λάβει από το Eurogroup οι επικεφαλής της τρόικας είναι να πιστοποιήσουν πως το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 επαρκεί για να καλύψει και τις τρύπες του 2014 ή ότι σε κάθε περίπτωση θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του τρέχοντος έτους. Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να μελετήσουν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την ανάπτυξης στην Ελλάδα, ώστε οι προβολές τους να είναι σύμφωνες με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο.

ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ θεωρούν πως το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2013 βασίσθηκε σε σημαντικό βαθμό σε μέτρα με "εφάπαξ επίπτωση" (one off) τα οποία όμως δεν θα συνεισφέρουν στον Προϋπολογισμό του 2014. Σε αυτά περιλαμβάνεται ενδεικτικά η αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs), κ.α..

Στη βάση αυτή εκτιμούν πως η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για να καλύψει τη δημοσιονομική απόκλιση.

Η κυβέρνηση δια του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα φέρεται να έχει δεσμευθεί πως στην περίπτωση που τεκμηριωμένα προκύψει η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2014, τότε οι παρεμβάσεις αυτές θα ληφθούν άμεσα.

Τέλος, η τρόικα θα εστιάσει και στη θεσμοθέτηση εκ μέρους της Ελλάδος των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει ο του ΟΟΣΑ για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στην ψήφιση σειράς νομοθετημάτων σχετικών με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τους φόρους υπέρ τρίτων, την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, το κλείσιμο φορέων του Δημοσίου, κ.α..

Πηγή: www.news.gr