Υπουργείο Πολιτισμού: Νέες θέσεις για μηχανικούς, τεχνικούς, χειριστές στην Ακρόπολη


Νέες θέσεις για μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτροτεχνίτες και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, του υπουργείου Πολιτισμού.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

>Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: Workenter.gr


Σχολιασμός

Γράψτε το σχόλιό σας