Εκλογές 2023: Τι ισχύει αν κληρωθείς για εφορευτική επιτροπή – Πώς θα πάρεις εξαίρεση

Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή στις εκλογές 2023 είναι υποχρεωτική για όσους πολίτες έχουν κληρωθεί - Πώς μπορούν να απαλλαγούν

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή στις εκλογές 2023 δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική. Επομένως, για να μην συμμετάσχει κάποιος που έχει κληθεί χωρίς να αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, χρειάζεται να προσκομμίσει μια σειρά επίσημων δικαιολογητικών, για την εξαίρεσή του.

Ειδικότερα, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους προκύπτουν έπειτα από κλήρωση και είναι υποχρεωμένα να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι κληρωθούν να αναλάβουν τον ρόλο αυτό, ειδοποιούνται για τον διορισμό τους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ψηφοφορία με ευθύνη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αξίζει να σημειωθεί πως η μη προσέλευση του μέλους της εφορευτικής επιτροπής αποτελεί αδίκημα.

Αν κάποιο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανιστεί, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει την δυνατότητα:

  • να ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία την ανεύρεση του μη παρουσιασθέντος στην διεύθυνση κατοικίας του και να σημειώσει το όνομά του στον κατάλογο των εκλογέων του τμήματος, ούτως ώστε όταν προσέλθει να ψηφίσει, να του ζητήσει να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα μέχρι το τέλος (διαλογής των ψήφων). Αν αυτός αρνηθεί να παραμείνει, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς θα εξαιρεθείτε από την εφορευτική επιτροπή

Προκειμένου κάποιος που έχει κληρωθεί ως μέλος εφορευτικής επιτροπή να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας, θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη
  • Ή κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Τι ισχύει για όσους δεν λάβουν ειδοποίηση και εμφανιστούν να ψηφίσουν

Αξίζει, πάντως, να σημειώσουμε ότι κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι είχαν κληρωθεί να είναι μέλη των εφορευτικών, ωστόσο για κάποιους λόγους δεν ενημερώθηκαν ποτέ, καθώς το χαρτί δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους και ενώ πήγαν να ψηφίσουν, έμαθαν πως θα πρέπει να μείνουν για τη διαδικασία.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μαρκάρουν στις λίστες τα ονόματα των μελών στους εκλογικούς καταλόγους και μόλις αυτοί πηγαίνουν να ψηφίσουν, ενημερώνονται πως είναι στην εφορευτική επιτροπή και θα πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης.

Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει καλείται η αστυνομία.

Πηγή: THETOC


Σχολιασμός

Γράψτε το σχόλιό σας