Πανευρωπαϊκή καμπάνια για το match fixing

Στη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότεροι από 14.000 αθλητές όλων των σπορ πανευρωπαϊκά επιμορφώθηκαν για τους κινδύνους, τις "υποχρεώσεις" τους, τις "κόκκινες" γραμμές, αλλά και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα έμαθαν για τους τρόπους που θα τους βοηθήσουν να "προστατεύσουν" με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους αλλά και το αγαπημένο τους άθλημα από τους κινδύνους του στοιχηματισμού και της εμπλοκής τους σε παράνομες δραστηριότητες χειραγώγησης ενός παιχνιδιού ή μέρους αυτού.
Δημοσίευση: 15/04/2014 - 22:13

Στη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότεροι από 14.000 αθλητές όλων των σπορ πανευρωπαϊκά επιμορφώθηκαν για τους κινδύνους, τις "υποχρεώσεις" τους, τις "κόκκινες" γραμμές, αλλά και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα έμαθαν για τους τρόπους που θα τους βοηθήσουν να "προστατεύσουν" με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους αλλά και το αγαπημένο τους άθλημα από τους κινδύνους του στοιχηματισμού και της εμπλοκής τους σε παράνομες δραστηριότητες χειραγώγησης ενός παιχνιδιού ή μέρους αυτού.

Η επιμόρφωση αυτή πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους των Συνδέσμων των Αθλητών του εκάστοτε αθλήματος, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα, τον Μάιο του 2013 στο Βερολίνο, σε τριήμερο σεμινάριο που έγινε παρουσία σπουδαίων ομιλητών από διάφορους οργανισμούς όπως η Interpol, η ESSA, η EGBA, δικηγόρους και ειδικούς επί του θέματος. Παράλληλα προωθήθηκε σε αθλητές και αθλήτριες πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό ύλικό σχετικά με τις βασικές κατευθυντήριες αρχές του προγράμματος αυτού.

Όλες αυτές οι κατευθύνσεις προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με τους φορείς που συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα, πέραν της Ε.Ε.: τον European Gaming & Betting Association, τον  European Sports Security Association και τον Remote Gambling Association.

Οι βασικοί Κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας - Code of Conduct:

1. Γνώριζε τους κανόνες

2. Είναι ασφαλέστερο να μην στοιχηματίζεις στον άθλημά σου

3. Πρόσεχε πως χειρίζεσαι "ευαίσθητες" - εσωτερικές πληροφορίες

4. Απαγορεύεται να "στήνεις" οποιοδήποτε μέρος ενός παιχνιδιού

5. Ανέφερε οποιαδήποτε ύποπτη προσέγγιση