TAGS

  Όροι Συμμετοχής διαγωνισμού 11vs11

  18/05/2000 • 15:23
  Όροι Συμμετοχής διαγωνισμού 11vs11
  • shares

  Όροι Συμμετοχής:

  1. Οι εταιρείες Forthnet A.E. και Forthnet Media A.E. (στο εξής Διοργανώτριες) θα διεξάγουν από την 18η Μαίου 2016 μέχρι και την 24η Μαίου 2016 τον διαγωνισμό «11
  vs11- Ζήσε τη μοναδική εμπειρία»

  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενεργοί συνδρομητές της δορυφορικής ψηφιακής πλατφόρμας «Nova», που διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της οικογένειας τους (1ου και 2ου βαθμού συγγενείς) εφόσον κατοικούν στην διεύθυνση όπου λειτουργούν οι ως άνω υπηρεσίες και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι των Διοργανωτριών, καθώς και των συνδεμένων με αυτές εταιρειών, όλων των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FORTHNET ανά Ελλάδα, της αλυσίδας Παπασωτηρίου, όλων των ανά την Ελλάδα καταστημάτων Forthnet που λειτουργούν ως "Shop in a shop" ανά την Ελλάδα, καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς τους. Επίσης εξαιρούνται από την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια οι εργαζόμενοι των εταιρειών  Red Design Consultants, Chemistry,  Lowe Athens καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς τους.

  3. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τον ακόλουθο τρόπο: κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ήτοι από 18η Μαίου 2016 μέχρι και την 24η Μαίου 2016  όλοι οι ανωτέρω έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να εισέλθουν στο διαδικτυακό τόπο των Διοργανωτριών, ήτοι στο www.novasports.gr/paok11vs11 και να συμπληρώσουν  όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά η Διοργανώτρια.

  4. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα μίας συμμετοχής. 

  5. Η κλήρωση ανάμεσα στις έγκαιρες και έγκυρες συμμετοχές για τους νικητές θα διεξαχθεί την 25η Μαίου 2016 , στα γραφεία της Forthnet Media AE, προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα ενώπιον νομικού συμβούλου των Διοργανωτριών. 

  6. Απαραίτητη  προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο συμμετέχων να είναι ενεργός συνδρομητής
  Nova και κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του διαγωνισμού. 

  7. Η κλήρωση θα αναδείξει 9 νικητές οι οποίοι θα αποτελέσουν μέρος ποδοσφαιρικής ομάδας που θα αγωνιστεί στο γήπεδο Τούμπας, Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια περιλαμβάνει:

  • Ένα αγώνα 50 λεπτών στο γήπεδο της Τούμπας
  • Δύο ομάδες των 11 παιχτών (και από 7 αναπληρωματικούς)
  • Μεταφορά στο γήπεδο της Τούμπας από το Makedonia Palace με το λεωφορείο του ΠΑΟΚ
  • Προετοιμασία στα αποδυτήρια του γηπέδου, ζέσταμα και τακτική ανάλυση από προπονητές του PAOK ACADEMY
  • Επίσημες εμφανίσεις με τα ονόματα των τυχερών
  • Επίσημη είσοδο των δύο ομάδων και ανακοίνωση των συνθέσεων από τον εκφωνητή του γηπέδου καθώς και φωτογραφία στον ηλεκτρονική πίνακα
  • Live μετάδοση του αγώνα
  • Απονομή μεταλλίων και βράβευση των συμμετεχόντων
  • Ελεύθερη είσοδο για τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι
  • Δηλώσεις μετά το παιχνίδι στην Μικτή Ζώνη του γηπέδου

  Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2016 στις 18:30.

  8. Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να έχουν κανένα πρόβλημα υγείας που μπορεί να τους εμποδίσει από το να αγωνιστούν στον ποδοσφαιρικό αγώνα στον οποίο θα συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη και εφόσον επιλεγούν ώστε να αγωνιστούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση που να το επιβεβαιώνει

  9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.novasports.gr/paok11vs11στις 25 Μαίου 2016. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έχει συμμετάσχει στην κλήρωση κατά παράβαση των όρων της παρούσας, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να θεωρήσουν άκυρη την συμμετοχή του και να αναζητήσουν κάθε δοθείσα παροχή χωρίς να αποκλείονται τυχόν άλλες εκ του νόμου αξιώσεις τους.

  10. Αν κάποιος από τους τυχερούς αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο έως την 26η Μαίου  ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση, το δώρο ακυρώνεται ολοκληρωτικά. 
   
  11. Το δώρο είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

  12. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού ή αλλαγής ή κατάργησης των δώρων του διαγωνισμού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεμοι, επιτάξεις, φωτιές, σεισμοί, απεργίες κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο (ενδεικτικά αναφέρεται η αναβολή ή ματαίωση της ενέργειας εκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κλπ). Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανώτριες θα ειδοποιήσουν τους συνδρομητές τους για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι Διοργανώτριες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα των Διοργανωτριών ή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, κ.λ.π..

  13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τις Διοργανώτριες για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης από τις Διοργανώτριες για νέες προωθητικές ενέργειες ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (SMS) στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη του παρόντος διαγωνισμού επικοινωνώντας με τις Διοργανώτριες (προέκταση οδού Μάνης, περιοχή Κάντζα του δήμου Παλλήνης Αττικής, 153 51, Τηλ: 18345 με αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο).

  14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιόφωνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανώτριες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και δημοσιεύουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

  15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, τους οποίους κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγμή που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών. Οι όροι συμμετοχής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στον διαδικτυακό τόπο
  www.novasports.gr/paok11vs11

  16. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

  Γράψτε το σχόλιο σας...
  24/07/2019 • 07:03

  "Πληρώνουν" καλά τα γκολ των αουτσάϊντερ σε Βελιγράδι, Βουδαπέστη και Σκωτία

  Ο Ερυθρός Αστέρας και η Φερενσβάρος είναι τα φαβορί για την νίκη στις έδρες τους με τα γκολ των φιλοξενούμενων να "αξίζουν" πολλά σε στοιχηματικό επίπεδο. Πολύ πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι περιμένουμε στη Λευκορωσία ενώ στο Λιγκ καπ Σκωτίας και πάλι οι καλές τιμές έρχονται από τα αουτσάίντερ