Κάμερες
05/09/2016 • 02:04

"Πατάξαμε τη διαφθορά"

Το πλάνο που δεν υπάρχει οδηγεί σε επικοινωνιακές μάχες και σε παιγνίδια εξουσίας... Ο Γιάννης Φουρνάρος γράφει για τις άδειες και την έναρξη του πρωταθλήματος.