26/02/2015 • 00:15
24/02/2015 • 09:00

Ήμαρτον με την υποκρισία

Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σ' αυτή τη χώρα για δύο λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με την αδυναμία συμφωνίας στα αυτονόητα. Αυτονόητο είναι ότι σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν μπορεί να κινδυνεύουν ζωές.