06/09/2013 • 00:56

Τι (δεν) κάνουν οι σύλλογοι για να προστατέψουν τους παίκτες τους

Το θέμα που προέκυψε με τον Κάτσε, όπως και εκείνο με τον Κατίδη δείχνει το κενό που υπάρχει στους συλλόγους, στον τρόπο που δουλεύουν. Σύμφωνοι, δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι οι παίκτες άμοιροι ευθυνών. Στον αντίποδα, πάντως, πόσα παιδιά δεν έχουν κάνει λάθη, στην ηλικία των 18-20 ετών.